Türk Vatandaşlığına Geçme Koşulları

Türk Vatandaşlığına Geçme Koşulları

Türk Vatandaşlığına Geçme Koşulları

Türk Vatandaşlığına Geçme Koşulları

Türk vatandaşlığına geçme koşulları nasıl olur? Ya da Türk vatandaşlığına geçme şartları nelerdir? Siz de merak ediyorsanız, bu yazımızda sizler için detaylı bilgiler sunmaya çalışacağız. Günümüzde yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlı almak isteyen pek çok farklı ülke vatandaşı bulunmaktadır. Hemen herkes Türkiye’de sunulan vatandaşlık şartlarından yararlanmak istemek ve aynı zamanda ülkemizde yaşamanın daha avantajlı olduğunu düşünerek Türk vatandaşlığına geçmeyi düşünmektedir. Bu nedenle Türk vatandaşlığına geçiş şartlarını araştıran pek çok ülke vatandaşı gerekli şartları sağlayarak Türk vatandaşı olmaya çalışmaktadır.

Türk vatandaşlığına geçme koşulları farklı kriterlerde karşımıza çıkar ve gerekli şartların sağlanması ile diğer ülke vatandaşlarına da Türk vatandaşı olabilme imkânı verilmiştir. Türk vatandaşı olmak için tamamlanması gereken bazı adımlar vardır ve bu adımların tamamlanması ile Türk vatandaşı olmak mümkündür. Bunun yanında tamamlanması gereken bazı evraklar da bulunur ve Türk vatandaşı almanın koşullarından biri de istenen evrakların tedarik edilmesi olmaktadır. Türk vatandaşı olmak için gerekli olan evrakların tamamlanması ile ilgili mercilere başvurulur ve bu konuda ilk adım atılmış olur. Şimdi Türk vatandaşı olmak için gerekli olan şartlara daha detaylı bir göz gezdirelim.

Türk Vatandaşlığına Geçme Koşulları Nelerdir?

Türk vatandaşı olmak için bazı koşullar vardır ve bunlardan ilki doğum olarak karşımıza çıkar. Yani Türkiye’de doğan herkes direkt olarak Türk vatandaşı sayılır. Bunu soy bağı yoluyla ve doğum yeri ile Türk vatandaşlığı almak şeklinde tanımlamak mümkündür. Bunların yanı sıra sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı da vardır. Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı da yetkili makam kararı, istisnai durumlar, evlenmeler, evlat edinmeler ve seçme hakkı şeklinde kazanılan Türk vatandaşlığı olarak karşımıza çıkar.

Diğer yandan 19.09.2018 tarihinde yürürlüğe giren Türk vatandaşlığı kanunu kapsamına göre;

 • En az 500 bin dolar olacak şekilde sabit sermaye yatırımı yaptığı Ekonomi Bakanlığınca,
 • Ayrıca Türkiye'de ev satın alan ve 250 bin dolar tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına işlenmiş olmak ve bu taşınmazı en az 3 yıl satmamak şartı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
 • Bunun yanında en az 50 kişi olmak kaydı ile Türkiye'de istihdam meydana getirdiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca,
 • Bir milyon dolar tutarındaki mevduatı en az üç yıl Türkiye’de yer alan bankalarda tutma şartı ile bu bankalara yatırmış olduğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca,
 • Diğer yandan en az 250 bin dolar tutarında devlet bünyesindeki borçlanma araçlarını en az üç yıl tutmak koşulu ile satın almış olduğu Hazine Müsteşarlığınca

tespit edilen tüm yabancılar belirtilen bu kapsamlarda değerlendirilerek Bakanlar Kurulu tarafından verilen karar sonrasında ile istisnai şekilde Türk vatandaşlığını almak amacıyla ilgili birimlere başvuru yapabilmektedir.

Kanun kapsamında yapılan değişiklik sonrasında Türk vatandaşlığı alma koşullarına yukarıda yer alan kriterler de eklenmiştir. Bu şartları sağlayan herkes Türk vatandaşlığı almaya hak kazanmaktadır. Tabi öncelikle başvuru yapılması ve uygun görüldüğü taktirde Türk vatandaşı olma hakkı verildiğini söylemek doğru olur. Değerlendirme sonrasında kişinin Trük vatandaşı olamama gibi durumlarla da karşılaması mümkündür.

Türk Vatandaşı Olmak İçin Gerekli Belgeler ve Formlar

Türk vatandaşı olmak isteyenlerin gerekli koşulları sağlaması yanında birtakım belgeleri de tedarik etmesi gerekir. Bu belgelerin her biri başvuru sırasında gerekli olan belgeler olmak kaydı ile ilgili kurumlardan alınarak hazır edilmesi şarttır. Başvuru sırasında eksik belge bulunması halinde süreç başlamaz ve başvuru işleme alınmaz. Bu nedenle belgelerin tedarik edilmesi ve başvuru sırasında hazır bulundurulması önemlidir. Türk vatandaşı olmak için gerekli belgeler ve formlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Türk vatandaşlığına geçme başvuru formu
 • Vatandaşı olunan devlete ait kişisel kimlik, pasaport, nüfus kayıt örneği ya da doğum belgesi
 • Tüm bireyler için 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Doğum bilgilerini gösterir belge
 • Pasaport üzerine kayıtlı olan ikamet izni ya da geçerli olan turist vize belgesi
 • Eğer kişi evli ise başta eşinin ve varsa 18 yaşından daha küçük çocukların olan çocukların kimlik belgeleri ve bunun yanında aile olduklarını gösteren resmi belge
 • Türk vatandaşlığına geçecek olan kişinin eşi ya da yakınları T.C. vatandaşı iseler, bunlara ait kimlik belgesi fotokopileri ve Türkiye’de bulundukları ikamet adresleri
 • Başvuru için yapılmış olan ödeme makbuzu belgesi
 • Değerleme raporu
 • 250 bin dolar ödeme yapıldığını kanıtlayan dekont
 • Türkiye’de satın alınmış olan gayrimenkul eğer inşaat halindeyse ya da proje durumunda ise ilgili mülke ait satın alma taahhüdünü gösteren noter tasdikli belge

Türk Vatandaşı Olmanın Avantajları Nelerdir?

Türk vatandaşı olmak aynı zamanda birtakım avantajları beraberinde getirir. Bu avantajlar birçok kişinin Türk vatandaşı olmasına neden olur ve bu yüzden son zamanlarda Türk vatandaşlığı başvurularının önceki dönemlere oranla çok daha fazla olduğunu söylemek doğru olur. Tabi bunun asıl nedeni Türk vatandaşlığının kişi ya da kişilere sağladığı birden fazla avantaj olarak görülmektedir. Şimdi, Türk vatandaşı olmanın avantajlarına daha yakından bakalım.

 • Türk vatandaşı olunması halinde kişini eşi ve 18 yaşın altındaki çocukları da kişi ile birlikte Türk vatandaşlığı başvurusu yapabilir.
 • Türk vatandaşlığı başvurusu yapıldığında farklı ülkelerde sahip olunan varlıkların ya da gelirlerin beyan edilmesine gerek yoktur.
 • Vatandaşlık başvurusun yapmak için herhangi bir süre kadar Türkiye’de yaşamış olmak zorunlu değildir. Kişi başvuru sırasında ikamet ettiği ülkede yaşamaya devam edebilir ve oturma iznini alması ardından başvuru yapabilir.
 • Ayrıca herhangi bir şekilde Vize başvurusu yapmadan farklı ülkelere seyahat etmek mümkün olur.
 • Birçok ülke Türk vatandaşlarına vize şartı aramaksızın 30 ila 90 gün arasında olmak kaydı ile seyahat etme imkanı sağlar. Hatta bazı ülkelerin giriş yapıldığı sırada ya ad online başvuru ile vize verdiklerini belirtmekte fayda vardır.
 • Avrupa Birliği tarafından 2013 yılında Türkiye ile başlatılan Visa Serbestisi Diyaloğu, Schengen ülkelerine vize gerekmeden seyahat etme imkanı sağlamıştır. Bu doğrultuda Türk vatandaşları 102 farklı ülkede ve 26 Avrupa ülkesinde istedikleri gibi seyahat edebilmektedir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Sonrasında Süreç Nasıl İşler?

Türk vatandaşı olmak için yapılan başvuru sonrasında süreç öncelikle müracaat edilmiş makamın bu başvuruyu İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne iletmesi ile başlar. Daha sonra İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü herhangi bir eksiklik varsa ilk olarak bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini bildirir. Bunun ardından sırada gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması vardır. İnceleme ve araştırmaların sonrasında Türk vatandaşlığı başvuru talebi değerlendirilir ve buna göre başvuru yapılan makama olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapılır. Tüm bu sürecin ardından ise başvuru yapan kişiye sonuç SMS ya da e-posta aracılığı ile bildirilir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Türk vatandaşlığı başvurusu, kişinin başvurmasının ardından başlayan bir süreç olmaktadır. Başvuru sürecinin ardından 6 - 24 arasında sonuçlandığı söylenebilir. Bu sürenin hazırlanan belgelerin eksik ya da hatalı olmasına göre zaman zaman değişiklik gösterdiği durumlar olabilir.