Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

1992 yılında İzmir’de dünyaya gelip ilk ve ortaokul öğrenimini Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk İlköğretim Okulunda tamamlayan ardından Suphi Koyuncuoğlu Lisesinden mezun olduktan sonra, 1978 yılından beri ülkemize ve dünyaya sayısız başarılı hukukçu kazandıran İzmir’in güzide üniversitelerinden 9 Eylül üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Av. Mustafa Delice tarafından kurulmuştur. Kurulduğu tarih itibarı ile istikrarlı çalışmalarla hukuku, ülkemizin her köşesinde egemen kılmak adına görev yapmaktadır.
Şirket ve Ticaret Hukuku, İş ve sosyal güvenlik hukuku, Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, Maden Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Vergi Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku ve İmar Hukuku konularında hizmet vermektedir.
Misyon olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden ayrılmadan, tüm insanlarımızın hak ve hukukunu korumayı görev edinen ve gerek kişilerin, gerekse kurumlarımızın adalete olan inancını en yüksek seviyeye yükseltme çabasındadır. Bu sebeple her geçen gün gelişen dünyamızda suçun tanımı ve yapısı değişmekle birlikte adalet duygusunun geleneksel olarak devam edeceği inancına sarılmaya devam edecektir.
Vizyon olarak ülkemizde var olan hak ve adalet duygusunu, hukuku bir yaşam tarzı olarak benimsemiş modern ülkelerin seviyesinin daha da üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Çağdaş yaşam koşullarının ancak hukukun üstünlüğüyle sağlanacağına olan inancımızı her daim diri tutmaya çaba göstereceğiz.
Bu amaçlar doğrultusunda her türlü teknik donanım ve altyapıyla hizmete hazır olarak, hak ve adalet ilkesinden en küçük bir taviz vermeden her türlü konuda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermeye devam etmektedir.