Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku toplumun temel taşını oluşturan aile kavramının sürdürülmesi sırasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözüm yollarıyla ilgili hükümleri barındıran bir hukuk dalıdır. Her aile yapısı toplum için büyük bir önem taşımaktadır. Ailenin bir bütün halinde kalabilmesi, tolum barışının sağlanarak huzurlu ve mutlu yaşamın temin edilebilmesinde önemli bir unsurdur. Aile içinde yaşanan sorunlar, toplumda yaşanan sorunların ana kaynağını oluşturmaktadır. Aile hukuku aile içi düzende meydana gelen sorunları hukuk kuralları içerisinde çözebilmeye zemin oluşturmaktadır. 4751 sayılı Türk Medeni hukukuna dahil olan bir hukuk dalı olan aile hukuku çeşitli alt konuları kapsamaktadır.

 • Nişanlanma
 • Evlenme,
 • Boşanma,
 • Evlat edinme şartları,
 • Velayet
 • Nafaka,
 • Vesayet,
 • Mal paylaşımı,
 • Kayyımlık

Aile hukukuna giren konular arasında yer almaktadır. Bu konularda yaşanan sorunlar sebebiyle aile birliğinin bozulması durumunda kanun hükümleri uyarınca gerekli görülen müdahaleler yapılmaktadır.

Aile Hukuku evlilik yoluyla sağlanan aile birliğinin dışında, ortak yaşam sürdüren kişiler arasında çıkabilecek sorunlar açısından da yol göstericidir. Türk hukuk sisteminde yasal olmayan evlilikler konusunda herhangi bir kural veya açıklama olmamasına rağmen, bu ilişkiler sonucunda meydana gelen çocukların hakları konusu Aile hukuku bağlamında ele alınan konular arasında yer almaktadır. Her çocuk evlilik veya evlilik dışı doğmuş olmasına bakılmaksızın hukuk önünde eşit haklara sahiptir. Aile hukuku yaşanabilecek aile içi şiddet olayları, kaçırmalar, çocuk istismarları gibi kadın ve çocuğun tüm haklarıyla ilgili tüm durumlarla ilgili olarak, uluslararası sözleşme ve iç hukuk yapılanmalarından yararlanmaktadır.

Aile Hukuku meydana gelen aile içi sorunların mahkeme yoluyla giderilmesi aşamasında, Aile Mahkemeleri yoluyla çözüm üretir. Bu tür davalar başta çocuklar olmak üzere tüm aile fertlerinin yaşamını etkileyen sıkıntılı süreçlerdir. Yaşanan sıkıntıların daha hafif atlatılabilmesi amacıyla aile mahkemeleri zaman zaman sosyal çalışmanlar ve psikiyatristlerden destek alarak sorunun çözümünü kolaylaştırma yoluna gider. Aile yapısının oldukça hassas bir yapıda olması sebebiyle, hukuk sistemi Aile mahkemelerinde görev alacak hakimlerin evli ve çocuklu olmasına özel önem göstermektedir. Türk Medeni Kanunu, Aile hukuku konusunda oluşabilecek tüm sorunları belirleyerek nasıl karar verilmesi gerektiği hakkında bir fikir oluşturmuştur. Mahkemelere taşınan aile sorunlarında Türk aile yapısı, örf ve adetler ve yörelerin gelenek ve görenekleri önemle üzerinde durulan unsurlardır.

Aile Hukuku toplum içerisindeki huzur ve düzenin ve ailenin birliğinin korunması için temel teşkil etmektedir. Gerek aile yapılanması, gerekse aile içerisinde meydana gelebilecek her türlü sorun aile hukuku açısından son derece önemlidir. Aile düzeninin korunması konusundaki tüm uygulamalar Aile mahkemelerinin yetkisiyle gerçekleştirilir. Ailelerde meydana gelen sorunlar arasında öne çıkan ve davaya konu olanlar genellikle,

 • Boşanma davaları,
 • Çocukların velayetleri,
 • Nafaka belirlenmesi

Dava konusu olan bu tür olayların tamamı hassas olmakla birlikte, velayet davaları çok daha itinalı bir şekilde yürütülen davalardır. Dünyanın neresinde olursa olsun ayrılmış eşlerin çocukları toplum yapısında oluşan önemli sorunların temel unsurudur. Anne ve baba arasında kalan çocuklar psikolojik olarak yıpranarak sıkıntılar yaşamaktadır.

Aile Hukuku bu tür durumlarda kılı kırk yaran yargılamalarla çocuğun velayetinin verilmesini öngörecek düzenlemeler gerektirir. Boşanma davalarının en zor yanı çocuk velayetleri, boşanma sonrası reşit olmayan çocuklara düşen mal varlığının idaresi ve nafaka kararlarıdır. Aile yapısı içerisinde sorun teşkil etmediği varsayılan, fakat zamanla önemli sorunların oluşmasına sebep teşkil edebilecek tüm sorunlar, aile hukuku çerçevesinde değerlendirilmektedir. Toplum yapısına etkileri açısından aile hukuku tüm hukukların üzerinde olup toplumda bir arada yaşayan herkesi ilgilendirmektedir.