250 Bin Euro Karşılığında Türk Vatandaşlığına Geçiş Nasıl Olur?

250 Bin Euro Karşılığında Türk Vatandaşlığına Geçiş Nasıl Olur?

250 Bin Euro Karşılığında Türk Vatandaşlığına Geçiş Nasıl Olur?

250 Bin Euro Karşılığında Türk Vatandaşlığına Geçiş Nasıl Olur?

250 bin euro karşılığında Türk vatandaşlığına geçiş nasıl olur? Sorunun cevabını merak ediyorsanız, siz de 250 bin dolar karşılığında nasıl Türk vatandaşı olabileceğinizi tam olarak öğrenebilirsiniz. Kanun kapsamında yapılan değişiklik ile belirli bir süredir, Türk vatandaşı olmak isteyenler için yatırım yolu ile Türk vatandaşı olma yolu açılmıştır. Bundan böyle 250 bin dolar ya da Euro karşılığında gayrimenkul yatırımı yapan kişiler, gerekli şartları sağlamaları halinde Türk vatandaşı olabilmektedir. Tabi bunun yanı sıra Trük vatandaşı olmak isteyenlerin öncelikle birtakım şartları da sağlaması gerekir. Ayrıca gerekli evrakların ve belgelerin başvuru için hazırlanması ve bunun ardından başvuru yapılması önemlidir.

250 bin euro karşılığında Türk vatandaşlığına geçiş nasıl olur? Bu konuda ilk olarak yapılması gereke 250 bin dolar ya da euro karşılığında gayrimenkul yatırımı yapmaktır. Ayrıca henüz tamamlanmamış ya da proje kapsamında olan yatırımlar için de aynı durum geçerlidir. Yani 250 bin dolar ya da Euro verilerek henüz yapım aşamasında olan ya da hali hazırda proje üzerinde olan yatırımlar ile Türk vatandaşlığına başvuru yapma hakkı elde edilebilmektedir. Ayrıca Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmi gazete yayımlanmış ve bu ilanın sonrasında Türk vatandaşı olmak isteyenler, gerekli şartları sağlamasının ardından başvuru yapmaya başlamıştır. Yönetmeliğe göre öncelikle 250 bin dolar değerinde bir taşınmazın satın alınması ve en az 3 yıl süre ile satılmaması gerekmektedir.

250 Bin Euro Karşılığında Türk Vatandaşlığına Geçme Şartları Nelerdir?

Türk vatandaşı olmak isteyenlerin öncelikle bu konuda birtakım koşulları yerine getirmesi gerekir. Resmi gazetede yayınlanan şartlar doğrultusunda Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların bazı yükümlülükleri tamamlaması ve bunun ardından başvuru yapması ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların ilk olarak aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. 250 bin dolar ya da euro karşılığında Türk vatandaşı olma şartları şu şekilde karşımıza çıkar;

 • En az 250 bin dolar ya da euro karşılığında bir taşınmaz satın almak
 • Satın alınan taşınmazın en az 3 yıl kadar satılmaması için taahhüt verilmesi
 • Henüz tamamlanmamış ve 250 bin dolar değerinde olan konut projelerinden taşınmaz satın almak
 • 250 bin dolar tutarında proje üzerinde olan taşınmazlardan satın almak

250 Bin Euro Karşılığında Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Belgeler

250 bin dolar ya da euro karşılığında Türk vatandaşı olmak isteyenlerin gerekli mülkü satın alarak ülkemizde yatırım yapmalarının yanı sıra bazı belgeleri de hazırlamaları ve bu şekilde başvuruda bulunmaları gerekir. Ayrıca ilgili makamlara başvuru yapılması sırasında eksik belgelerin olmaması ve başvuru yapmadan önce kontrol edilmesi tavsiye edilir. Başvuru sürecinin uzamaması için gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması önemlidir. Ayrıca bazı belgeler için yeminli tercüman eşliğinde Türkçe tercümeler istenmektedir. Bu nedenle Türkçe tercümelerin de başvuru öncesi hazır edilerek başvuru yapılmasında fayda vardır. 250 bin dolar ya da euro karşılığında taşınmaz satın alarak Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir;

 • Satın alınan taşınmazın tapu senedi belgesi
 • Taşınmaz satın alacak yabancının pasaportu ve bunun yanında fotokopisi (duruma göre Türkçe tercüme gerekli olabilir)
 • Satın alınan mülkün yer aldığı il ya da ilçedeki belediyeden “Emlak Rayiç Değeri Belgesi"
 • Konut ya da iş yeri gibi binalarda zorunlu olan deprem sigortası poliçesi
 • Mülkü satan kişinin 1 adet ve bunun yanında mülkü satın alan kişinin vesikalık olacak şekilde 2 adet fotoğrafı
 • Eğer mülkü satın alan kişi Türkçe bilmiyor ise yeminli tercüman
 • Ayrıca devir işlemleri yurtdışında düzenleniyor ise yani vekaletname ile işlemler yapılıyorsa ilgili kişiye ait vekaletnamenin aslı ya da onaylı Türkçe tercümesi yapılmış örneği

Yabancıla Kişilerin Mülk Satın Almalarındaki Sınırlamalar Nelerdir?

Yabancı uyruklu her birey yönetmelik kapsamında belirtilen şartlara uymak ve bunun yanında bazı sınırlamalara dikkat etmek zorundadır. Belirtilen sınırlamalara dikkat edilerek Türkiye’de konut, arsa, iş yeri ya da buna benzer gayrimenkul alımı yapmaları mümkündür. Ayrıca yabancı uyruklu kişi eğer arsa ya da tarla gibi bir taşınmaz satın almış ise en geç 2 yıl içerisinde satın almış olduğu bu arazi üzerine nasıl bir yapı inşa edeceğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra ilgili kanun kapsamında yabancıların mülk satın almalarındaki sınırlamalar aşağıda belirtilen şekildedir;

 • Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu bir kişinin satın alabileceği taşınmaz en fazla 30 hektar olarak belirlenmiştir.
 • Ayrıca yabancı uyruklu kişi askeri açıdan yasak bölgelerde ya da güvenlik bölgeleri olarak bilinen alanlarda hiçbir şekilde taşınmaz satın alamaz. Buna karşın özel izinle kiralama yapılabilir.
 • Diğer yandan yabancı uyruklu gerçek kişi, özel mülkiyet çerçevesinde ilçe yüz ölçümünün yalnızca %10’una kadar taşınmaz alabilir ve satın alma bu sınır geçemez.
 • Eğer mülk satın alma amacına uygun değilse ve bu durum yasal kurumlar tarafından tespit edilirse inşa edilecek yapının ne olacağı 2 yıl içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmezse satın alınan mülk resmi kurumlar tarafından tasfiye edilir.
 • Diğer yandan kendi ülkelerindeki yasalar kapsamında kurulan tüzel kişilere ait şirketler için de yukarıda belirtilen sınırlamalar geçerli olmaktadır.

Türk Vatandaşı Olmak İçin Mülk Alacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

Türk vatandaşı olmak için mülk satın almayı düşünenlerin bazı hususlara dikkat etmeleri gerekir. Aksi taktirde satın aldıkları mülk konusunda sıkıntı yaşanabilir ve Türk vatandaşı olmaları zorlaşabilir. Bu yüzden öncelikle aşağıdaki hususlar konusunda dikkatli olmakta fayda vardır.

 • Satın alınacak taşınmaz mülkün hacizli ya da ipotekli olmaması gerekir.
 • Devir işlemleri için öncelikle tapu müdürlüklerine başvuruda bulunulması gerekir.
 • Taşınmaz gayrimenkulün devri, tapu müdürlüklerinde imza altına alınan resmi senet ve tescil ile mümkün olmaktadır.
 • Mülk satın almak için ikamet gerekmediğini söylemekte fayda vardır.
 • Ayrıca mülk satın alırken konusunda profesyonel ve uzman emlak firmaları ile çalışmak daha uygundur.

Mülk Satın Alırken Devir İşlemleri Maliyeti Nedir?

Yabacıların mülk satın alırken öncelikle tapu müdürlüklerin ön başvuru yapmaları gerekir. Ayrıca ön başvuru sırası alması da ihmal edilmemelidir. Mülk satın alırken yapılan devir işlemlerinin de belirli oranda bir maliyeti vardır. Bu yüzden mülk satın alacakların devir işlemleri yaparken belirli aşamalarda ödemek zorunda oldukları anları bilmelerinde fayda vardır. Şimdi, mülk satın alırken devir işlemleri için hangi aşamalarda ödeme yapılması gerekir? daha yakından göz atalım.

 • Tapu harcı
 • Döner sermaye ücreti
 • Tapu müdürlüğünde ödenecek imza bedeli

Türkiye’de her yabancı çıkarılan yeni yönetmelik ile belirtilen sınırları aşamadan mülk sahibi olabilir ve bunun ardından da Türk vatandaşlığına başvurabilir. En az 250 bin dolar ya da euro ile satın aşınacak mülkler için Türk vatandaşlığı verilmektedir. Ayrıca satın alınacak olan mülkün devam eden bir inşaat olması ya da henüz< başlamamış bir proje olması Türk vatandaşlığı hakkı elde etme konusunda herhangi bir engel teşkil etmez.